telefoon 076 - 50 11 816      mail sales@seo-videomarketing.nl

Voorwaarden gratis review video

Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de door SEO-videomarketing.nl georganiseerde gratis video review actie (actie). De actie houdt in dat SEO videomarketing.nl een gratis video review maakt voor uw bedrijf t.w.v. € 249,- exclusief 21% btw (hierna: video review) en deze plaatst op het YouTubekanaal van SEO-videomarketing.nl. De actie geldt voor ieder bedrijf (Opdrachtgever) dat het formulier op de website van SEO-videomarketing.nl volledig en juist invult, verstuurt en voldoet en akkoord gaat met onderstaande voorwaarden.

 1. De actie loopt van 1 november 2016 tot 1 april 2017.
 2. De actie is bestemd voor bedrijven die tijdens de actieperiode kennis willen maken met video als hulpmiddel bij het beter gevonden worden in Google en Youtube.
 3. De aangeleverde reviews dienen authentiek en gepubliceerd te zijn op een webpagina.
 4. SEO-videomarketing.nl spant zich in om op zo kort mogelijke termijn de video review te beoordelen, produceren en plaatsen op haar YouTube kanaal.
 5. De video review actie is niet inwisselbaar voor contanten of andere diensten of producten.
 6. De video review bestaat uit een video van maximaal 1 minuut. In de video wordt gebruik gemaakt van de naam van uw bedrijf, uw logo en uw contactgegevens zoals deze op uw eigen website staan. In de video worden maximaal 3 door u opgegeven echte tekstuele reviews getoond. De video wordt afgesloten met de tekst “Deze video review is gratis gemaakt door SEO-videomarketing.nl. Wil jij ook een gratis video review? Bel ons op 076-5011816 of bezoek onze webpagina.”, of een tekst met gelijke strekking.
 7. SEO-videomarketing.nl zal in de omschrijving van de video gebruik maken van teksten met keywords, tags en links die volgens SEO-videomarketing.nl de ranking van de video ten goede zullen komen.
 8. Na het plaatsen van de video zal SEO-videomarketing.nl Opdrachtgever per email een link sturen naar de video.
 9. SEO-Videomarketing.nl zal op eerste verzoek van Opdrachtgever de video verwijderen.
 10. SEO-Videomarketing behoudt zich het recht voor om ten aller tijden zonder reden van opgave de video review (tijdelijk) te verwijderen van haar YouTubekanaal.
 11. SEO-videomarketing.nl zal Opdrachtgever na verloop van tijd telefonisch of via e-mail benaderen met informatie over haar dienstverlening.
 12. SEO-videomarketing.nl behoudt zich het recht voor om een aanvraag om haar moverende redenen te weigeren. Redenen kunnen o.a. zijn, de aard van het bedrijf (zoals “adult” en gok bedrijven), bedrijven die handelen in strijd met de Nederlandse wetgeving of bedrijven die concurrerend zijn voor SEO-videomarketing.nl of een van haar relaties.
 13. Door aanmelding verklaart u zich akkoord met deze Actievoorwaarden.  
 14. Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De wijze van uitleg van de Actievoorwaarden door SEO-videomarketing.nl is bindend. In voorkomende gevallen (uitsluitend ter beoordeling van SEO-videomarketing.nl) heeft SEO-videomarketing.nl het recht om deze Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of alle activiteiten m.b.t. de actie zonder opgaaf van redenen voortijdig te beëindigen. In deze en andere gevallen gevallen kan geen aanspraak gemaakt worden op enige (schade)vergoeding.